คำ: enogtyvende

ใน:
enogtyvendeการออกเสียงใน เดนมาร์ก [da]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงenogtyvendeในเดนมาร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: underligDansk Røde Korsogmånezone