คำ: d'alembertien

ใน:
d'alembertienการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงd'alembertienในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle