คำ: Düsseldorf

ใน:
Düsseldorfการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈdʏsəlˌdɔʁf

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDüsseldorfในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Düsseldorfการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDüsseldorfในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: trotzdemKindergartenumzingeltberatenfurchtbar