คำ: curtumeiro

ใน:
curtumeiroการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcurtumeiroในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: gentecelularolácarnavaltchau