คำ: cuckold

ใน:
cuckoldการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈkʌkəʊld

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcuckoldในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: penChicagooftenCanadanausea