คำ: Croftamie

ใน:
Croftamieการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงCroftamieในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: shut upyouroofy'allcomfortable