คำ: Cre’n ennym t’ort?

Cre’n ennym t’ort?การออกเสียงใน เกี่ยวกับเกาะแมน [gv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงCre’n ennym t’ort?ในเกี่ยวกับเกาะแมน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kiarequeigsheyshiaghthoght