คำ: Cramlington

ใน:
Cramlingtonการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈkræmlɪŋtən

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงCramlingtonในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: WikipediacomputeraIrelandone