คำ: Todu maolek

ใน:
Todu maolekการออกเสียงใน คามอโร่ [ch]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงTodu maolekในคามอโร่

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Kuånto båli-ña este?Si Yu'us Må'åse'Fanatåttetaotaomonaáttilong