คำ: cancelleria

ใน:
cancelleriaการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcancelleriaในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

cancelleriaการออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcancelleriaในคาตาลัน

สุ่มคำ: mozzarellarosaCome va?abbacchiatopagina