คำ: caffettiera

ใน:
caffettieraการออกเสียงใน อิตาลี [it]
kaffet'tjɛra

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcaffettieraในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: specieesconoformaggiosenzagli