คำ: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelonaการออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงCaixa d'Estalvis i Pensions de Barcelonaในคาตาลัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: groguenclongitudpodòlegholaorganitzar