คำ: buy'

การออกเสียงคำว่า buy' ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า buy' ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: javsochchorghhutwa'maH