คำ: Burhan Öçal

ใน:
Burhan Öçalการออกเสียงใน ตุรกี [tr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBurhan Öçalในตุรกี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: tarikatgötevetlokantahükûmet