คำ: septembar

ใน:
septembarการออกเสียงใน บอสเนีย [bs]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงseptembarในบอสเนีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

septembarอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:
  • บันทึกการออกเสียงสำหรับ septembar septembar [sr] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่septembar?

สุ่มคำ: Federacija Bosna i Hercegovina - FBiHRepublika SrpskaIbrahimovićAlija IzetbegovićVolim te