คำ: brandewyn

ใน:
การออกเสียงคำว่า brandewyn ในภาษา ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า brandewyn ในภาษาฟรีสแลนด์เวสเทิร์

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: Jezus KristusfryslanFryskmemWiete