คำ: Perwenan

ใน:
Perwenanการออกเสียงใน เบรตอน [br]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงPerwenanในเบรตอน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kendervlabourer-douarglavNaonedMarathi