คำ: Bréissel

ใน:
Bréisselการออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBréisselในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: nervakaulnuebelbroschtHaut