คำ: nyingma

การออกเสียงคำว่า nyingma ในภาษา ธิเบต [bo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า nyingma ในภาษาธิเบต

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: རྒྱུད་སྒོམ་པ་ཆོས་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ཨ་ཏི་ཡོ་ག