คำ: septemba

การออกเสียงคำว่า septemba ในภาษา บาวาเรีย [bar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า septemba ในภาษาบาวาเรีย

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

septemba รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า septemba septemba [kj] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่septemba?
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า septemba septemba [sw] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่septemba?
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า septemba septemba [xh] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่septemba?
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า septemba septemba [tpi] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่septemba?

สุ่มคำ: ScherzlZuagroasterHatscherbißlghoazt