คำ: balénna

ใน:
balénnaการออกเสียงใน ลิกัว [lij]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbalénnaในลิกัว

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: lùggioagóstoseténbreòtôbrenovénbre