คำ: bacteriêmico

ใน:
bacteriêmicoการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbacteriêmicoในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: por favoráguapãomãehoje