คำ: bësch

ใน:
bëschการออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbëschในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: liewerschëllerlëpsHandgelenkMuskel