คำ: bèl

ใน:
bèlการออกเสียงใน อ็อกซิตัน [oc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbèlในอ็อกซิตัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: abrialabrigatagacharaganitl'aiga