คำ: bàmuso

ใน:

สุ่มคำ: kompeingasahramisidenmininyanpagne