คำ: Australasie

ใน:
Australasieการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAustralasieในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Australasieการออกเสียงใน เช็ก [cs]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAustralasieในเช็ก

สุ่มคำ: putainnoustrès bienHeureuxFrançais