คำ: Augustus Saint-Gaudens

ใน:
Augustus Saint-Gaudensการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAugustus Saint-Gaudensในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle