คำ: atentando

ใน:
atentandoการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]
atentando

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงatentandoในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

atentandoการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงatentandoในสเปน

สุ่มคำ: simjunhodezembroparabénsbraço