คำ: Aracaju

ใน:
Aracajuการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAracajuในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: amareloazuldiaeucarne