คำ: appollaiarsi

ใน:
appollaiarsiการออกเสียงใน อิตาลี [it]
appolla'jarsi

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงappollaiarsiในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: magmaticoti voglio benepreferirebbelibrococcodrillo