คำ: aperreado

ใน:
aperreadoการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงaperreadoในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

aperreadoการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงaperreadoในโปรตุเกส

สุ่มคำ: huevotres¡Adiós!otorrinolaringologíaespejo