คำ: Andrea Molino

ใน:
Andrea Molinoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAndrea Molinoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pennaGuccibirrapanelatte