คำ: almaraz

ใน:
almarazการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงalmarazในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

almarazการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงalmarazในสเปน

สุ่มคำ: amareloazuldiaeucarne