คำ: Mmofra

ใน:
Mmofraการออกเสียงใน อาคัน [ak]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงMmofraในอาคัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: nsuoacumenetweAkanFante