คำ: dwumadi

ใน:

สุ่มคำ: bunBluuberefufuoDaniel Amartey