คำ: dwumadi

ใน:
dwumadi รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า dwumadi dwumadi [ak] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่dwumadi?

สุ่มคำ: nsuoacumenetweAkanFante