วิธีการออกเสียงคำว่า aglabaslabas

aglabaslabas รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : aglabaslabas aglabaslabas [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง aglabaslabas หรือไม่

สุ่มคำ: agnanayonay-ayamagay-ayamagtutuboadu