คำ: affaticato

ใน:
affaticatoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงaffaticatoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: acquacanefioreAndrea Pirloti amo