คำ: Lugogo

ใน:
Lugogoการออกเสียงใน แอฟริกา [af]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLugogoในแอฟริกา

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: apartheidlenteassebliefligek