คำ: ad ogni costo

ใน:
ad ogni costoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงad ogni costoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: vedentemelanzanadovreibachecabicchiere