คำ: acepromazine

ใน:
acepromazineการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˌæsəˈproʊməˌzin; ˌæsəˈprɑməˌzin

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงacepromazineในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel