วิธีการออกเสียงคำว่า ABO uyuşmazlığı

ใน:
ABO uyuşmazlığı รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : ABO uyuşmazlığı ABO uyuşmazlığı [tr] คุณรู้วิธีการออกเสียง ABO uyuşmazlığı หรือไม่

สุ่มคำ: zarafethükûmetummadıkekşi sözlükTürk