คำ: 'Iw 'Ip ghomey

การออกเสียงคำว่า 'Iw 'Ip ghomey ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 'Iw 'Ip ghomey ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: Ho'yuQjIjQa'mughwI'jejorwI'