คำ: 'IqnaH QaD

การออกเสียงคำว่า 'IqnaH QaD ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 'IqnaH QaD ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: bIQQeDpInnItlhpachmu'poH