วิธีการออกเสียงคำว่า 쇠약

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ 쇠약

쇠약 รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : 쇠약 쇠약 [ko] คุณรู้วิธีการออกเสียง 쇠약 หรือไม่

สุ่มคำ: 귀국하다가짜가을사용자명사사분기