วิธีการออกเสียงคำว่า 빵에

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ 빵에

빵에 รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : 빵에 빵에 [ko] คุณรู้วิธีการออกเสียง 빵에 หรือไม่

สุ่มคำ: 호주오빠한국가방가입하다