วิธีการออกเสียงคำว่า 나오

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ 나오

나오 รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : 나오 나오 [ko] คุณรู้วิธีการออกเสียง 나오 หรือไม่

สุ่มคำ: 씨앗아이스크림고기압부산양주