คำ: 飯

ใน:
การออกเสียงคำว่า 飯 ในภาษา จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 飯 ในภาษาจีน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า 飯 ในภาษา ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 飯 ในภาษาญี่ปุ่น

สุ่มคำ: 上海中华人民共和国漂亮魯蛇逆轟高揮