วิธีการออกเสียงคำว่า 道德判斷

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ 道德判斷

道德判斷 รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : 道德判斷 道德判斷 [ko] คุณรู้วิธีการออกเสียง 道德判斷 หรือไม่

สุ่มคำ: 한국어서울바보안녕진짜