คำ: 追逐

ใน:
การออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษา กวางตุ้ง Yue [yue]
zeoi1 zuk6

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษากวางตุ้ง Yue

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษา ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษาญี่ปุ่น

การออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษา จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษาจีน

การออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษา น่านต่ำสุด [nan]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 追逐 ในภาษาน่านต่ำสุด

追逐 รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า 追逐 追逐 [hak] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่追逐?

สุ่มคำ: 好食唔同恭喜發財旺角