วิธีการออกเสียงคำว่า 躉

รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : 躉 [hak] คุณรู้วิธีการออกเสียง 躉 หรือไม่

สุ่มคำ: 阿嫲爾好セ爾講客家話多謝壁蛇